خانه / دسته بندی نشده / اخلاق دندانپزشکی: طرح درس اخلاق و قوانین دندان‌پزشکی
اخلاق دندانپزشکی
اخلاق دندانپزشکی

اخلاق دندانپزشکی: طرح درس اخلاق و قوانین دندان‌پزشکی

Rate this post

باسمه تعالی

طرح درس اخلاق و قوانین دندان‌پزشکی برای نیم‌سال اول سال تحصیلی 95-96

عنوان درس: اخلاق وقوانین دندان‌پزشکی 1 واحد کارگاهیرشته و مقطع: دکتری دندان‌پزشکی عمومیدروس پیش‌نیاز:

ندارد

محل برگزاری:

دانشکدهٔ دندان‌پزشکی

نام مسئول درس:

دکتر علی مرسلی

مقدمه:

هدف از برگزاری این دورهٔ کارگاهی آشنایی دانشجویان با مبانی اخلاق حرفه‌ای در دندانپزشکی می‌باشد. در کنار بحث در مورد اخلاق نظری طبابت و اخلاق حرفه‌ای دندان‌پزشکی در مورد قوانین موضوعه هم در کنار موارد مورد بحث به طور ترکیبی توضیحات ارائه خواهد شد. در این دوره کارگاهی سعی می‌شود مباحث عینی و روزمره دندان‌پزشکی با روش پرسش و پاسخ و مدل سازی و اجرا در کلاس (role playing) ارائه شود تا دانشجویان ضمن مواجه شدن واقعی با مشکل بتوانند به روش حل مسئله، با مسائل اخلاق دندانپزشکی مواجه شوند.

منابع:

منابع اصلی:

  1. کتاب پزشک و ملاحظات اخلاقی (جلد اول و دوم) نوشته: اقای دکتر باقر لاریجانی و همکاران
  2. کتاب چالش‌های اخلاقی و قانونی در دندانپزشکی معاصر نوشته: آرش قدوسی علی مرسلی

منابع برای مطالعه بیشتر:

  1. دستورالعمل اخلاق حرفه‌ای دندانپزشکی فدراسیون بین الملل دندانپزشکی
  2. کتاب اخلاق پزشکان تألیف حجت السلام والمسلمین مرتضی عبدالجباری
مدرس یا مدرسانتاریخساعت کارگاهعنوان جلسهروش تدریسشماره جلسهتوضیحات
دکتر علی مرسلی27/6/9514–          مقدمه ای براخلاق دندانپزشکی و چرایی نیاز به آموزش این واحد

–          اخلاق حرفه‌ای چیست

پرسش و پاسخ1در این جلسه از دانشجویان خواسته می‌شود یک به یک توضیح دهند چرا این رشته را انتخاب کرده‌اند.
دکتر علی مرسلی3/7/9514رضایت آگاهانه و پروندهٔ دندانپزشکیسخنرانی – ارائه کیس و پرسش و پاسخ2 
دکتر علی مرسلی10/7/9514مسائل اخلاقی کلی در رابطه دندان پزشک و بیمار و حقوق دندانپزشکان

مسائل کلی اخلاق پزشکی (مرور اجمالی)

Role playing

سخنرانی

3دانشجویان یک به یک باید درنقش بیمار و دندانپزشک سناریوهای مطرح شده را اجرا کنند.

در مورد کلیت اخلاق پزشکی شرح مختصر ارائه می شود

دکتر علی مرسلی24/7/9514الف: نتایج غیرمترقبه درمان

ب: عذرخواهی از بیمار در قبال خطا

سخنرانی

Role playing

4 
دکتر علی مرسلی1/8/9514مشاوره‌های پزشکی-تجویز دارو نگارش نسخه- درمان بیماران خاص از منظر حرفه‌ای و اخلاقیسخنرانی و پرسش و پاسخ5 و 6در دو سکشن به طور فشرده موارد اخلاقی و قانونی مرور می‌شود.
دکتر علی مرسلی8/8/9514انتخاب طرح درمان (طرح درمان زیبایی – اندو یا ایمپلنت – درمان شکایت محور یا درمان تشخیص محور)ارائهٔ کیس

فیلم و تصاویر

7 
دکتر علی مرسلی15/8/9514جنبه‌های اخلاقی انتشار مقالات دندان‌پزشکیسخنرانی و پرسش و پاسخ8 
حجت الاسلام والمسلمین صالح روحانی22/8/6514احکام شرعی و استفتائات مربوط به دندانپزشکیسخنرانی9از یکی از متخصصین حوزه علمیه برای ارائه این قسمت کمک گرفته خواهد شد
دکتر مرسلی

دکتر جعفری

29/8/9514فلوریداسیون آب آشامیدنی و بحث پیشگیری در دندان‌پزشکی از نظر اخلاقیسخنرانی

 

10در مورد مباحث پیشگیری از منظر اخلاقی قسمت دوم مباحث (پیشگیری) توسط دکتر جعفری ارائه می‌شود
دکتر علی مرسلی6/9/9514مسئولیت اخلاقی و حقوقی دندان‌پزشکان در قبال اورژانس‌هاپرسش و پاسخ

Role playing(مدل سازی)

11 
دکتر علی مرسلی13/9/9514پرداخت هزینه‌های درمان و جنبه‌های اخلاقی و قانونی آنپرسش و پاسخ

Role playing(مدل سازی)

12 
دکتر علی مرسلی20/9/9514اشتراک مسئولیت در دندانپزشکی، رابطهٔ بین همکاران، اساتید و دانشجویان؛ لابراتوار، منشی و …سخنرانی

پرسش و پاسخ

13 
دکتر علی مرسلی4/10/9514همکاری دندان‌پزشکان با بیمه‌های ارگان‌ها و همچنین شرکت‌های تولید کننده محصولات دندان‌پزشکیسخنرانی

پرسش و پاسخ

14 
دکتر علی مرسلی11/10/14مرور کیس های اخلاقی و حقوقی

جمع بندی: اخلاق حرفه‌ای به چه درد شما خواهد خورد؟

ارائهٔ کیس و پرسش و پاسخ15این جلسه مکمل جلسهٔ اول و سؤالات مطرح شده در آن خواهد بود.

نحوهٔ ارزشیابی:

ردیفشرح فعالیتنمره
1شرکت در پرسش و پاسخ کتبی و شفاهی5 نمره
2ارائه role playing به نحو مطلوب3 نمره
3ارزشیابی پایان نیمسال12 نمره
جمعمجموع موارد فوق20 نمره

جدول طرح درس:

شماره جلسهمدرساهداف اختصاصیاهداف ویژه رفتاریاهداف عینیروش یاددهی

یادگیری

وسایل آموزشی
1دکتر مرسلی–          مقدمه ای براخلاق دندانپزشکی و چرایی نیاز به آموزش این واحد

اخلاق حرفه‌ای چیست

دانشجو علت نیاز به آموزش اخلاق حرفه‌ای را درک کنددانشجو بتواند توضیح بدهد که اخلاق حرفه‌ای را چه طور می‌آموزند و چرا باید بیاموزدپرسش و پاسخفضای کارگاهی – ویدیو پروژکتور
2دکتر مرسلیتوضیح رضایت آگاهانه و پرونده نویسی مکتوب دندانپزشکیدانشجو علت نیاز به مکتوب سازی مستندات را درک کند. معنی رضایت آگاهانه شرح داده شودرضایت آگاهانه را تعریف کند و نحوه اخذ آن را در هر مرحله بیان کندسخنرانی – ارائه کیس و پرسش و پاسخفضای کارگاهی – ویدیو پروژکتور
3دکتر مرسلیمسائل اخلاقی کلی در رابطه دندان پزشک و بیمار و حقوق دندانپزشکاندانشجو در مورد اصول رابطه بین بیمار و دندانپزشک اطلاعات کافی کسب کند

در مورد مسائل اخلاق پزشکی مثل اتونازی ،برائت و … در حد آشنایی بداند

نقش یک دندان‌پزشک را در رابطه با بیمار بتواند ایفا کند

در مورد کلیت اخلاق پزشکی و مسائل معروف آن در حد آشنایی بتواند توضیح ارائه کند

Role playing(مدل سازی)

سخنرانی

فضای کارگاهی – ویدیو پروژکتور
4دکتر مرسلیالف: نتایج غیرمترقبه درمان

ب: عذرخواهی از بیمار در قبال خطا

دانشجو در مورد علت نتایج غیرمترقبه و نحوه مدیریت آن‌ها اطلاعات کسب کنددر مورد نحوه مدیریت خطاهای دندان‌پزشکی و مدیریت آن‌ها و نحوهٔ عذرخواهی از بیمار تمرین کندپرسش و پاسخ

Role playing(مدل سازی)

فضای کارگاهی – ویدیو پروژکتور
5دکتر مرسلیمشاوره‌های پزشکی-تجویز دارو نگارش نسخهنحوه درخواست مشاوره از پزشک و همکار را بیاموزد و نکات اخلاقی و قانونی در مورد نگارش نسخه و درمان بیماران خاص را تیتروار بیان کندنوشتن درخواست مشاوره از پزشک معالج – نوشتن نسخه صحیح و خوانا –سخنرانی و پرسش و پاسخفضای کارگاهی – ویدیو پروژکتور
6دکتر مرسلی– درمان بیماران خاص از منظر حرفه‌ای و اخلاقیدانشجو بتواند پروتکل کلی در مواجه با بیماران خاص را در محل طبابت خود بیاموزدنحوه پذیرش بیمار خاص اعم از بیمار با نقص جسمی مبتلا به ایدز یا عقب مانده را توضیح دهدسخنرانی و پرسش و پاسخفضای کارگاهی – ویدیو پروژکتور
7دکتر مرسلیانتخاب طرح درمان (طرح درمان زیبایی – اندو یا ایمپلنت – درمان شکایت محور یا درمان تشخیص محور)دانشجو بداند که طرح درمان علاوه بر جنبهٔ علمی جنبه اخلاقی و قانونی دارددانشجو بتواند طرح درمان اخلاقی به بیماران پیشنهاد بدهدارائهٔ کیس

فیلم و تصاویر

فضای کارگاهی – ویدیو پروژکتور
8دکتر مرسلیجنبه‌های اخلاقی انتشار مقالات دندان‌پزشکیدانشجو در مورد اخلاق در پژوهش و اخلاق در انتشار مقالات اطلاعات کلی کسب کنددانستن نکات کلی نحوه انتشار مقالات و نحوه مشارکت اخلاقی در پژوهش‌هاسخنرانی و پرسش و پاسخفضای کارگاهی – ویدیو پروژکتور
9یکی از اساتید حوزه (احتمالاً حجت الاسلام روحانی)احکام شرعی و استفتائات مربوط به دندانپزشکیدانشجو در مورد احکام شرعی روزه داری، دیه و درمان‌ها کسب اطلاع کنددانشجو بتواند به سؤالات پایه متشرعین در مورد درمان‌هایی که ارئه می‌کند پاسخ دهد.سخنرانیفضای کارگاهی – ویدیو پروژکتور
10دکتر مرسلی

دکتر جعفری

فلوریداسیون آب آشامیدنی و بحث پیشگیری در دندان‌پزشکی از نظر اخلاقیدانشجو علت اخلاقی نیاز به آموزش‌های پیشگیری را بداند.

در مورد مبحث جهانی فلوریداسیون به روز شود.

سؤال چرا فلوریداسیون آب یک مشکل اخلاقی است را پاسخ دهد

آموزش پیشگیری را بیاموزد.

سخنرانیفضای کارگاهی – ویدیو پروژکتور
11دکتر مرسلیمسئولیت اخلاقی و حقوقی دندان‌پزشکان در قبال اورژانس‌هادانشجو بداند در قبال اورژانس داخل مطب و خارج مطب چه مسئولیتی دارد.مسئولیت حقوقی و اخلاقی را تفکیک شده در قبال اورژانس‌ها توضیح دهد.پرسش و پاسخ

Role playing(مدل سازی)

فضای کارگاهی – ویدیو پروژکتور
12دکتر مرسلیپرداخت هزینه‌های درمان و جنبه‌های اخلاقی و قانونی آننحوه اخذ هزینهٔ درمان از بیماران و رعایت جوانب اخلاقی و قوانین تعرفه را بداندبتواند نقش یک دندانپزشک در گفتمان مالی با بیمار را ایفا کندپرسش و پاسخ

Role playing(مدل سازی)

فضای کارگاهی – ویدیو پروژکتور
13دکتر مرسلیاشتراک مسئولیت در دندانپزشکی، رابطهٔ بین همکاران، اساتید و دانشجویان؛ لابراتوار، منشی و …در مورد نحوه ارجاع به همکاران، نحوه مواجهه با بیماران شاکی از همکار یک منش حرفه‌ای داشته باشدنامه ارجاع به همکار بنویسد. نقش مواجهه با بیمار همکار شاکی را ایفا کند.سخنرانی

پرسش و پاسخ

فضای کارگاهی – ویدیو پروژکتور
14دکتر مرسلیهمکاری دندان‌پزشکان با بیمه‌های ارگان‌ها و همچنین شرکت‌های تولید کننده محصولات دندان‌پزشکیدانشجو بداند که چه طور می‌توانند با بیمه‌ها همزمان منافع بیماران را هم تأمین کنند.بیمه‌ها و شرکت‌ها به دنبال سود هستند و دانشجو بتواندبا ارائه مسیر راه تعادلی بین سود خود، منافع بیمه و منافع بیمار برقرار کندسخنرانی

پرسش و پاسخ

فضای کارگاهی – ویدیو پروژکتور
15دکتر مرسلیمرور کیس های اخلاقی و حقوقی

جمع بندی: اخلاق حرفه‌ای به چه درد شما خواهد خورد؟

در مورد نحوه استفاده از دانش اخلاق حرفه‌ای در آینده کاری خود توضیح دهدهر یک از دانشجویان در مورد آینده حرفه‌ای خود و شرایط خود در ده سال آینده صحبت می‌کنندارائه کیس

پرسش و پاسخ

فضای کارگاهی – ویدیو پروژکتور

اخلاق دندانپزشکی
اخلاق دندانپزشکی

درباره دکتر علی مرسلی

دکتر علی مرسلی
دندانپزشک – متخصص درمان ریشه – بورد تخصصی اندودانتیکس کرج:خیابان شهید بهشتی جنب شهرکتاب مرکزی ، ساختمان پزشکان نور واحد20/تهران،پل گیشا02188283006

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *