خانه / دسته بندی نشده / اخلاق دندانپزشکی: طرح درس اخلاق و قوانین دندان‌پزشکی
اخلاق دندانپزشکی
اخلاق دندانپزشکی

اخلاق دندانپزشکی: طرح درس اخلاق و قوانین دندان‌پزشکی

باسمه تعالی

طرح درس اخلاق و قوانین دندان‌پزشکی برای نیم‌سال اول سال تحصیلی 95-96

عنوان درس: اخلاق وقوانین دندان‌پزشکی 1 واحد کارگاهی رشته و مقطع: دکتری دندان‌پزشکی عمومی دروس پیش‌نیاز:

ندارد

محل برگزاری:

دانشکدهٔ دندان‌پزشکی

نام مسئول درس:

دکتر علی مرسلی

مقدمه:

هدف از برگزاری این دورهٔ کارگاهی آشنایی دانشجویان با مبانی اخلاق حرفه‌ای در دندانپزشکی می‌باشد. در کنار بحث در مورد اخلاق نظری طبابت و اخلاق حرفه‌ای دندان‌پزشکی در مورد قوانین موضوعه هم در کنار موارد مورد بحث به طور ترکیبی توضیحات ارائه خواهد شد. در این دوره کارگاهی سعی می‌شود مباحث عینی و روزمره دندان‌پزشکی با روش پرسش و پاسخ و مدل سازی و اجرا در کلاس (role playing) ارائه شود تا دانشجویان ضمن مواجه شدن واقعی با مشکل بتوانند به روش حل مسئله، با مسائل اخلاق دندانپزشکی مواجه شوند.

منابع:

منابع اصلی:

  1. کتاب پزشک و ملاحظات اخلاقی (جلد اول و دوم) نوشته: اقای دکتر باقر لاریجانی و همکاران
  2. کتاب چالش‌های اخلاقی و قانونی در دندانپزشکی معاصر نوشته: آرش قدوسی علی مرسلی

منابع برای مطالعه بیشتر:

  1. دستورالعمل اخلاق حرفه‌ای دندانپزشکی فدراسیون بین الملل دندانپزشکی
  2. کتاب اخلاق پزشکان تألیف حجت السلام والمسلمین مرتضی عبدالجباری
مدرس یا مدرسان تاریخ ساعت کارگاه عنوان جلسه روش تدریس شماره جلسه توضیحات
دکتر علی مرسلی 27/6/95 14 –          مقدمه ای براخلاق دندانپزشکی و چرایی نیاز به آموزش این واحد

–          اخلاق حرفه‌ای چیست

پرسش و پاسخ 1 در این جلسه از دانشجویان خواسته می‌شود یک به یک توضیح دهند چرا این رشته را انتخاب کرده‌اند.
دکتر علی مرسلی 3/7/95 14 رضایت آگاهانه و پروندهٔ دندانپزشکی سخنرانی – ارائه کیس و پرسش و پاسخ 2  
دکتر علی مرسلی 10/7/95 14 مسائل اخلاقی کلی در رابطه دندان پزشک و بیمار و حقوق دندانپزشکان

مسائل کلی اخلاق پزشکی (مرور اجمالی)

Role playing

سخنرانی

3 دانشجویان یک به یک باید درنقش بیمار و دندانپزشک سناریوهای مطرح شده را اجرا کنند.

در مورد کلیت اخلاق پزشکی شرح مختصر ارائه می شود

دکتر علی مرسلی 24/7/95 14 الف: نتایج غیرمترقبه درمان

ب: عذرخواهی از بیمار در قبال خطا

سخنرانی

Role playing

4  
دکتر علی مرسلی 1/8/95 14 مشاوره‌های پزشکی-تجویز دارو نگارش نسخه- درمان بیماران خاص از منظر حرفه‌ای و اخلاقی سخنرانی و پرسش و پاسخ 5 و 6 در دو سکشن به طور فشرده موارد اخلاقی و قانونی مرور می‌شود.
دکتر علی مرسلی 8/8/95 14 انتخاب طرح درمان (طرح درمان زیبایی – اندو یا ایمپلنت – درمان شکایت محور یا درمان تشخیص محور) ارائهٔ کیس

فیلم و تصاویر

7  
دکتر علی مرسلی 15/8/95 14 جنبه‌های اخلاقی انتشار مقالات دندان‌پزشکی سخنرانی و پرسش و پاسخ 8  
حجت الاسلام والمسلمین صالح روحانی 22/8/65 14 احکام شرعی و استفتائات مربوط به دندانپزشکی سخنرانی 9 از یکی از متخصصین حوزه علمیه برای ارائه این قسمت کمک گرفته خواهد شد
دکتر مرسلی

دکتر جعفری

29/8/95 14 فلوریداسیون آب آشامیدنی و بحث پیشگیری در دندان‌پزشکی از نظر اخلاقی سخنرانی

 

10 در مورد مباحث پیشگیری از منظر اخلاقی قسمت دوم مباحث (پیشگیری) توسط دکتر جعفری ارائه می‌شود
دکتر علی مرسلی 6/9/95 14 مسئولیت اخلاقی و حقوقی دندان‌پزشکان در قبال اورژانس‌ها پرسش و پاسخ

Role playing(مدل سازی)

11  
دکتر علی مرسلی 13/9/95 14 پرداخت هزینه‌های درمان و جنبه‌های اخلاقی و قانونی آن پرسش و پاسخ

Role playing(مدل سازی)

12  
دکتر علی مرسلی 20/9/95 14 اشتراک مسئولیت در دندانپزشکی، رابطهٔ بین همکاران، اساتید و دانشجویان؛ لابراتوار، منشی و … سخنرانی

پرسش و پاسخ

13  
دکتر علی مرسلی 4/10/95 14 همکاری دندان‌پزشکان با بیمه‌های ارگان‌ها و همچنین شرکت‌های تولید کننده محصولات دندان‌پزشکی سخنرانی

پرسش و پاسخ

14  
دکتر علی مرسلی 11/10/ 14 مرور کیس های اخلاقی و حقوقی

جمع بندی: اخلاق حرفه‌ای به چه درد شما خواهد خورد؟

ارائهٔ کیس و پرسش و پاسخ 15 این جلسه مکمل جلسهٔ اول و سؤالات مطرح شده در آن خواهد بود.

نحوهٔ ارزشیابی:

ردیف شرح فعالیت نمره
1 شرکت در پرسش و پاسخ کتبی و شفاهی 5 نمره
2 ارائه role playing به نحو مطلوب 3 نمره
3 ارزشیابی پایان نیمسال 12 نمره
جمع مجموع موارد فوق 20 نمره

جدول طرح درس:

شماره جلسه مدرس اهداف اختصاصی اهداف ویژه رفتاری اهداف عینی روش یاددهی

یادگیری

وسایل آموزشی
1 دکتر مرسلی –          مقدمه ای براخلاق دندانپزشکی و چرایی نیاز به آموزش این واحد

اخلاق حرفه‌ای چیست

دانشجو علت نیاز به آموزش اخلاق حرفه‌ای را درک کند دانشجو بتواند توضیح بدهد که اخلاق حرفه‌ای را چه طور می‌آموزند و چرا باید بیاموزد پرسش و پاسخ فضای کارگاهی – ویدیو پروژکتور
2 دکتر مرسلی توضیح رضایت آگاهانه و پرونده نویسی مکتوب دندانپزشکی دانشجو علت نیاز به مکتوب سازی مستندات را درک کند. معنی رضایت آگاهانه شرح داده شود رضایت آگاهانه را تعریف کند و نحوه اخذ آن را در هر مرحله بیان کند سخنرانی – ارائه کیس و پرسش و پاسخ فضای کارگاهی – ویدیو پروژکتور
3 دکتر مرسلی مسائل اخلاقی کلی در رابطه دندان پزشک و بیمار و حقوق دندانپزشکان دانشجو در مورد اصول رابطه بین بیمار و دندانپزشک اطلاعات کافی کسب کند

در مورد مسائل اخلاق پزشکی مثل اتونازی ،برائت و … در حد آشنایی بداند

نقش یک دندان‌پزشک را در رابطه با بیمار بتواند ایفا کند

در مورد کلیت اخلاق پزشکی و مسائل معروف آن در حد آشنایی بتواند توضیح ارائه کند

Role playing(مدل سازی)

سخنرانی

فضای کارگاهی – ویدیو پروژکتور
4 دکتر مرسلی الف: نتایج غیرمترقبه درمان

ب: عذرخواهی از بیمار در قبال خطا

دانشجو در مورد علت نتایج غیرمترقبه و نحوه مدیریت آن‌ها اطلاعات کسب کند در مورد نحوه مدیریت خطاهای دندان‌پزشکی و مدیریت آن‌ها و نحوهٔ عذرخواهی از بیمار تمرین کند پرسش و پاسخ

Role playing(مدل سازی)

فضای کارگاهی – ویدیو پروژکتور
5 دکتر مرسلی مشاوره‌های پزشکی-تجویز دارو نگارش نسخه نحوه درخواست مشاوره از پزشک و همکار را بیاموزد و نکات اخلاقی و قانونی در مورد نگارش نسخه و درمان بیماران خاص را تیتروار بیان کند نوشتن درخواست مشاوره از پزشک معالج – نوشتن نسخه صحیح و خوانا – سخنرانی و پرسش و پاسخ فضای کارگاهی – ویدیو پروژکتور
6 دکتر مرسلی – درمان بیماران خاص از منظر حرفه‌ای و اخلاقی دانشجو بتواند پروتکل کلی در مواجه با بیماران خاص را در محل طبابت خود بیاموزد نحوه پذیرش بیمار خاص اعم از بیمار با نقص جسمی مبتلا به ایدز یا عقب مانده را توضیح دهد سخنرانی و پرسش و پاسخ فضای کارگاهی – ویدیو پروژکتور
7 دکتر مرسلی انتخاب طرح درمان (طرح درمان زیبایی – اندو یا ایمپلنت – درمان شکایت محور یا درمان تشخیص محور) دانشجو بداند که طرح درمان علاوه بر جنبهٔ علمی جنبه اخلاقی و قانونی دارد دانشجو بتواند طرح درمان اخلاقی به بیماران پیشنهاد بدهد ارائهٔ کیس

فیلم و تصاویر

فضای کارگاهی – ویدیو پروژکتور
8 دکتر مرسلی جنبه‌های اخلاقی انتشار مقالات دندان‌پزشکی دانشجو در مورد اخلاق در پژوهش و اخلاق در انتشار مقالات اطلاعات کلی کسب کند دانستن نکات کلی نحوه انتشار مقالات و نحوه مشارکت اخلاقی در پژوهش‌ها سخنرانی و پرسش و پاسخ فضای کارگاهی – ویدیو پروژکتور
9 یکی از اساتید حوزه (احتمالاً حجت الاسلام روحانی) احکام شرعی و استفتائات مربوط به دندانپزشکی دانشجو در مورد احکام شرعی روزه داری، دیه و درمان‌ها کسب اطلاع کند دانشجو بتواند به سؤالات پایه متشرعین در مورد درمان‌هایی که ارئه می‌کند پاسخ دهد. سخنرانی فضای کارگاهی – ویدیو پروژکتور
10 دکتر مرسلی

دکتر جعفری

فلوریداسیون آب آشامیدنی و بحث پیشگیری در دندان‌پزشکی از نظر اخلاقی دانشجو علت اخلاقی نیاز به آموزش‌های پیشگیری را بداند.

در مورد مبحث جهانی فلوریداسیون به روز شود.

سؤال چرا فلوریداسیون آب یک مشکل اخلاقی است را پاسخ دهد

آموزش پیشگیری را بیاموزد.

سخنرانی فضای کارگاهی – ویدیو پروژکتور
11 دکتر مرسلی مسئولیت اخلاقی و حقوقی دندان‌پزشکان در قبال اورژانس‌ها دانشجو بداند در قبال اورژانس داخل مطب و خارج مطب چه مسئولیتی دارد. مسئولیت حقوقی و اخلاقی را تفکیک شده در قبال اورژانس‌ها توضیح دهد. پرسش و پاسخ

Role playing(مدل سازی)

فضای کارگاهی – ویدیو پروژکتور
12 دکتر مرسلی پرداخت هزینه‌های درمان و جنبه‌های اخلاقی و قانونی آن نحوه اخذ هزینهٔ درمان از بیماران و رعایت جوانب اخلاقی و قوانین تعرفه را بداند بتواند نقش یک دندانپزشک در گفتمان مالی با بیمار را ایفا کند پرسش و پاسخ

Role playing(مدل سازی)

فضای کارگاهی – ویدیو پروژکتور
13 دکتر مرسلی اشتراک مسئولیت در دندانپزشکی، رابطهٔ بین همکاران، اساتید و دانشجویان؛ لابراتوار، منشی و … در مورد نحوه ارجاع به همکاران، نحوه مواجهه با بیماران شاکی از همکار یک منش حرفه‌ای داشته باشد نامه ارجاع به همکار بنویسد. نقش مواجهه با بیمار همکار شاکی را ایفا کند. سخنرانی

پرسش و پاسخ

فضای کارگاهی – ویدیو پروژکتور
14 دکتر مرسلی همکاری دندان‌پزشکان با بیمه‌های ارگان‌ها و همچنین شرکت‌های تولید کننده محصولات دندان‌پزشکی دانشجو بداند که چه طور می‌توانند با بیمه‌ها همزمان منافع بیماران را هم تأمین کنند. بیمه‌ها و شرکت‌ها به دنبال سود هستند و دانشجو بتواندبا ارائه مسیر راه تعادلی بین سود خود، منافع بیمه و منافع بیمار برقرار کند سخنرانی

پرسش و پاسخ

فضای کارگاهی – ویدیو پروژکتور
15 دکتر مرسلی مرور کیس های اخلاقی و حقوقی

جمع بندی: اخلاق حرفه‌ای به چه درد شما خواهد خورد؟

در مورد نحوه استفاده از دانش اخلاق حرفه‌ای در آینده کاری خود توضیح دهد هر یک از دانشجویان در مورد آینده حرفه‌ای خود و شرایط خود در ده سال آینده صحبت می‌کنند ارائه کیس

پرسش و پاسخ

فضای کارگاهی – ویدیو پروژکتور

اخلاق دندانپزشکی
اخلاق دندانپزشکی

درباره دکتر علی مرسلی

دکتر علی مرسلی

دندانپزشک – متخصص درمان ریشه – بورد تخصصی اندودانتیکس
کرج:خیابان شهید بهشتی جنب شهرکتاب مرکزی ، ساختمان پزشکان نور واحد20/تهران،پل گیشا02188283006

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *