خانه / خدمات دندانپزشکی / نمونه کیس های درمان شده اندودنتیکس (عصب کشی)
درمان مجدد ریشه دندان عقل پایه بریج
درمان مجدد ریشه دندان عقل پایه بریج

نمونه کیس های درمان شده اندودنتیکس (عصب کشی)

برخی از کیس های درمان شده توسط من را اینجا می توانید ببینید.توضیح مهم در مورد این درمان ها این است که این درمان ها همه مربوط به کار روزمره کلینیکی بوده و من به عنوان کلینیسین همه آن ها را خودم انجام داده ام.بنابراین طبیعی است که قرار نیست این موارد ،کیسهای دانشگاهی باشند و از نظر شکل جمع آوری مدارک شبیه موارد دانشگاهی باشند.وقت و مقتضای کلینیک اجازه جمع آوری مدارک در همین حد را داده است. بالطبع با توجه به اینکه در درجه اول خودم را کلینیسین می دانم ،درمان ها را با دید کلینیکی و در توافق با بیمار و به نفع بیمار انجام داده ام وبرخلاف موارد دانشگاهی صرف انجام یک درمان به طریقه آکادمیک  مد نظر نبوده است.با توجه به اینکه بیماران در محیط غیرآموزشی درمان شده اند و بحث هزینه درمان و اخلاق خیلی پر رنگ تر بوده است و در نگرش کلینیکی و طرح درمان ها هم همین قضیه لحاظ شده است.سبک کار اندودنتیست ها و همکاران ممکن است متفاوت باشد.ضمن احترام به تمام نظرات و سلایق، معتقدم که این موارد مطرح شده در بسیاری از موارد می توانست بهتر ازین هم درمان شود.وجود خطاهای درمانی هم در کار کلینیکی اجتناب ناپذیر است.با آغوش باز در این صفحه پذیرای نظرات همکاران و اساتید هستم.

برای تماس با من به اینجا بروید .

ارجاع توسط همکاران (همکاران دندان پزشک بخوانند)

قسمت دوم آلبوم و درمان های جدید تر را اینجا ببینید.

 

کیس شماره یک

تحلیل داخلی متعاقب تروما و درمان ناقص ریشه که آبچوراسیون با MTAصورت گرفت

 

کیس تحلیل داخلی - اندودانتیکس
تحلیل داخلی – اندودانتیکس

کیس شماره دو

درمان مجدد ریشه، فایل شکسته (جدا شده) داخل کانالدر گرافی اولیه قابل مشاهده است ، بای پس فایل و سیل ناحیه پرفوراسیون باMTA

بای پس کیس درمان مجدد سیل پرفوراسیون
کیس بای پس درمان مجدد سیل پرفوراسیونMTA

کیس شماره سه

بای پس فایل جدا شده داخل کانال مزیالی و درمان مجدد ریشه

مورد وسیله حدا شده داخل کانال، بای پس
مورد وسیله حدا شده داخل کانال، بای پس

 

کیس چهارم:

درمان مجدد ریشه و عبور از کنار اینسترومنت جدا شده داخل کانال (بای پس فایل )

کیس بای پس اینسترومنت در دندان مولر
کیس بای پس اینسترومنت در دندان مولر

کیس پنجم:

درمان ریشه (عصب کشی) پرمولر دوم سه کاناله مندیبل (مورفولوژی چندان شایعی نیست و آماده سازی دشواری دارد)

درمان ریشه پرمولر پایین سه کاناله
درمان ریشه پرمولر پایین سه کاناله

 

کیس شماره شش:

درمان ریشه پرمولر پایین سه کاناله با زاویه جانکشن کانال های حاده، مورفولوژی چندان شایعی نیست و آماده سازی و آبچوراسیون دشواری دارد.تقریبا بعد از آبچوره تایپ پنج ورتوچی دیده می شود ولی در واقع تایپ هشت ورتوچی است. (کلاس بندی ورتوچی را از اینجا ببینید)

پرمولر دو کاناله با مورفولوژی خاص
پرمولر دو کاناله با مورفولوژی خاص

کیس شماره هفت :

پرمولر پایین دوکاناله ، تایپ پنج ورتوچی محسوب می شود.

پرمولر دو کاناله تایپ پنچ ورتوچی
پرمولر دو کاناله تایپ پنچ ورتوچی

کیس شماره هفت :

یک نوع دیگر از  مورفولوژی تایپ پنج ورتوچی در پرمولر پایین که شکل شمشیر دوالفقار را به ذهن متبادر می کند.

عصب کشی پرمولر ذوالفقار!
عصب کشی پرمولر ذوالفقار!

کیس شماره هشت:

عصب کشی دندان پرمولر سه ریشه و سه کاناله در فک بالا .

پرمولر سه ریشه سه کاناله
پرمولر سه ریشه سه کاناله

کیس شماره نه :

درمان ریشه دندان دچار تحلیل ریشه خارجی به دلیل نیروی اعمال شده از سمت دندان عقل، کانال دندان به دلیل اکسپوز متعاقب تحلیل خارجی و فقدان استاپ با MTAآبچوره شد.

تحلیل ریشه خارجی به دلیل حضور دندان عقل
تحلیل ریشه خارجی به دلیل حضور دندان عقل

کیس شماره ده:

درمان ریشه دندان مولر با تحلیل خارجی و ضایعه وسیع. سیل در کانال های مزیالی با MTA ممکن شد.

تحلیل ریشه خارجی و سیل ناحیه
تحلیل ریشه خارجی و سیل ناحیه

کیس شماره یازده :

کشیدن دندان پرمولر ، قطع ریشه و قرارگیری ماده رتروگرید و سیل خارج از دهان و قرار دادن بلافاصله دندان داخل ساکت و بخیه ضربدری .

این نوع درمان برای دندانی که مورد کشیده شدن است و جراحی رتروگرید برای آن توجیه ندارد استفاده می شود.

intentional replantation
intentional replantation

کیس شماره دوازده:

این دندان با توجه به عمق آپیکالی قطعه شکسته باید اکسترکت میشد. ولی با توجه به سن بیمار (پسر هشت ساله) تصمیم براین شد تا جایی که ممکن است دندان را حفظ کنیم. آپکسیفیکاسیون و چسباندن قطعه شکسته با کامپوزیت انجام شد.

تروما و دندان شکسته شده
تروما و دندان شکسته شده

کیس شماره سیزده:

شکایت اصلی بیمار از فیستول مداوم روی دندان سانترال بود. جراحی آپیکو و قرار گیری ماده رتروگرید برای ییمار انجام شد.

جراحی رتروگرید سانترال
جراحی رتروگرید سانترال

مورد شماره چهارده:

شکایت اصلی بیمار از دردمداوم بود.با توجه به لج امکان دستیابی به ناحیه آپیکال کانال ممکن نبود.جراحی رتروگرید انجام شد.

جراحی آپیکو
جراحی آپیکو

مورد شماره پانزده:

درمان مجدد ریشه، خارج کردن پست بلند پیش ساخته (پین لانگ) از داخل کانال .

خارج کردن پست پیش ساخته و درمان مجدد
خارج کردن پست پیش ساخته و درمان مجدد

مورد  شماره شانزده :

خارج کردن پست ریختگی و روکش، درمان مجدد دندان

خارج کردن پست ریختگی
خارج کردن پست ریختگی

مورد  شماره هفده :

دو پست پیش ساخته داخل دندان بود که یکی شکسته بود. تلاش ناموفق برای درمان مجدد ریشه صورت گرفته بود. کانین پایین دو ریشه بود که بعد از خارج شدن پست ها ، درمان مجدد ریشه برای دندان صورت گرفت.

خارج کردن دو پست پیش آماده در کانین
خارج کردن دو پست پیش آماده در کانین

مورد  شماره هجده:

خارج کردن فایبر پست (احتمالا مارک آنجلوس) از داحل هر دو کانال و درمان مجدد ریشه موفقیت آمیز.

خارج کردن فایبر پست
خارج کردن فایبر پست

شماره نوزده:

درمان پرفوراسیون فورکا و سیل با MTA

پرفوراسیون در کلینیک توسط یکی از همکاران در جست و جوی کانال مزیالی اتفاق افتاده بود که به صورت اورژانس همان جلسه درمان با نگوشیت کانال مزیوباکال و سیل پرفوراسیون با MTA  انجام شد.

درمان پرفوراسیون فورکا
درمان پرفوراسیون فورکا

شماره  شماره بیست:

درمان ریشه دندان دائمی اطفال، به علت اینکه این دندان باید نگهداری میشد، علیرغم پروگنوز ترمیمی ضعیف درمان ریشه انجام شد.

درمان ریشه - اطفال
درمان ریشه – اطفال

شماره بیست و یک

درمان ریشه دندان مولر عادی. هر موردی در اندو یک مورد دشوار باید در نظر گرفته شود و باید کار “عالی” صورت گیرد و به کمتر از استاندارد درمانی رضایت ندهیم.

درمان ریشه دندان مولر پایین
درمان ریشه دندان مولر پایین

شماره بیست و یک:

عبور سیلر از کانال های جانبی و سیل کانال های جانبی در اثر عبور سیلر. اسمیر لایر با استفاده از هیپوکلریت سدیم و اتیلن دی ۀمین تترا اسیتیک اید برداشته شده است.از اوراسیل دور رابردم استفاده شده است.

درمان ریشه با سیل کانال های جانبی
درمان ریشه با سیل کانال های جانبی

شماره  بیست و دوم:

درمان ریشه (عصب کشی) دندانبا ریشه های کرودار.

درمان ریشه دندان با کرو شدید
درمان ریشه دندان با کرو شدید

مورد شماره بیست و سوم:

درمان ریشه دندان مولر ، از نظر درجه سختی این دندان در رده متوسط قرار دارد و مورد سختی نیست به شرطی که استاندارد درمانی رعایت شود.

درمان ریشه دندان شش پایین
درمان ریشه دندان شش پایین

مورد شماره بیست و چهارم :

اغلب درمان های ریشه اولیه دندان ها در یک چلسه انجام می گیرد.امروزه میل به سمت درمان های یک جلسه ای در بین اندودنتیست ها بیشتر است.

درمان ریشه مولر یک جلسه ای
درمان ریشه مولر یک جلسه ای

مورد بیست و پنجم:

درمان ریشه مولر با درجات کلسیفیکاسیون کانال های مزیالی که نیازمند دقت مضاعف در استفاده از اینسترومنت ها می باشد.

درمان ریشه مولر
درمان ریشه مولر

مورد بیست و ششم:

درمان ریشه دندان مولر / عصب کشی یک جلسه ای

درمان ریشه -مولر
درمان ریشه -مولر

مورد بیست و هفتم:

درمان ریشه مولر بالا، سینگل ویزیت .

درمان ریشه مولر بالا
درمان ریشه مولر بالا

مورد بیست و هشتم:

دندان مولر ی که از درمان قبلی به دلیل کلسیفیکاسیون کانال لج ایجاد شده بود. درمان مجدد ریشه همیشه قادر به حل مشکلات درمان (های) قبلی نیست ولی در این مورد درمان مجدد با موفقیت مشکلات درمان قبلی را برطرف کرده است.

 

درمان مجدد - کلسیفیه - لج
درمان مجدد – کلسیفیه – لج

مورد بیست و نهم:

درمان مجدد ریشه دندان مولر پایین .

درمان مجدد برای مولر
درمان مجدد برای مولر

مورد سی :

فقدان سیل کرونال یک دلیل مهم برای مبادرت به درمان مجدد است در این مورد البته یک کانال هم در مزیال مولر از درمان قبلی میس شده بود.

درمان مجدد به دلیل فقدان سیل کرونال
درمان مجدد به دلیل فقدان سیل کرونال

مورد سی و یک :

درمان مجدد پرمولر پایین د کاناله . یکی از کانال ها از درمان قبلی میس شده بود .

درمان مجدد پرمولر دو کاناله پایین
درمان مجدد پرمولر دو کاناله پایین

مورد سی و دو :

درمان مجدد دندان مولر بالای چهار کاناله. در کانال مزیوباکال دوم اینسترومنت شکسته بود و علت ارجاع هم همین وسیله جدا شده بود .وسیله جدا شده بای پس و درمان ریشه به صورت کامل انجام شد.

درمان مجدد چهار کاناله همراه با بای پس وسیله
درمان مجدد چهار کاناله همراه با بای پس وسیله

مورد سی و سه :

خارج کردن روکش ها ، خارج کردن پست های آماده (پین ها) و درمان مجدد دو سانترال بالا در یک جلسه و قرار دادن روکش موقت توسط خودم .

درمان مجدد دو سانترال
درمان مجدد دو سانترال

مورد سی و چهار:

این درمان در دانشگاه مریلند شروع شده بود و درمان مجدد بود. در ادامه درمان توسط من تکمیل شد. بعد ها مجبور شدم با توجه به عدم بهبود ضایعه ریشه دیستال رادکتومی یک دوم ریشه دیستال را برای این دندان انجام دهم .

درمان مجدد ریشه - مریلند
درمان مجدد ریشه – مریلند

مورد سی و پنج:

درمان مجدد ریشه مولر
درمان مجدد ریشه مولر

مورد سی و شش:

رمان مجدد ریشه و بریدن پست ریختگی
رمان مجدد ریشه و بریدن پست ریختگی

مورد سی و هفت:

درمان مجدد ریشه و خارج کردن روکش
درمان مجدد ریشه و خارج کردن روکش

مورد سی و هشت:

درمان مجدد ریشه مولر بالا
درمان مجدد ریشه مولر بالا

مورد سی و نه:

درمان مجدد کانال های میس شده
درمان مجدد کانال های میس شده

مورد چهل :

درمان مجدد کانال های ریشه کرودار
درمان مجدد کانال های ریشه کرودار

مورد چهل و یک:

دندان مولر دستکاری شده است ،ولی جست و جوی کانال ها ناموفق بوده است.کلسیفیکاسیون کانال ها مشهود است.

درمان مجدد دندان بعد از پیدا نشدن کانال ها در درمان اولیه
درمان مجدد دندان بعد از پیدا نشدن کانال ها در درمان اولیه

مورد چهل و دوم:

دو درمان مجدد در یک جلسه
دو درمان مجدد در یک جلسه

مورد چهل و سوم:

درمان ریشه اولیه

درمان ریشه دندان مولر
درمان ریشه دندان مولر

مورد چهل و چهارم:

روکش زیرکونیوم و درمان مجدد
روکش زیرکونیوم و درمان مجدد

مورد چهل و پنجم:

ریشه دو کاناله کرودار
ریشه دو کاناله کرودار

مورد چهل و ششم:

میکروسرجری ریشه مجاور ایمپلنت با کمک لوپ دندانپزشکی

ریشه مجاور ایمپلنت
ریشه مجاور ایمپلنت

مورد چهل و هفتم:

 

سانترال های پایین دوکاناله
سانترال های پایین دوکاناله

مورد چهل و هشتم:

شکستگی به دنبال تروما
شکستگی به دنبال تروما

مورد چهل و نهم:

عصب کشی مجدد مولر
عصب کشی مجدد مولر

مورد پنجاه:

کانال چهارم در مولر بالا
کانال چهارم در مولر بالا

مورد پنجاه و یکم:

کانال کلسیفیه سانترال
کانال کلسیفیه سانترال

مورد پنجاه و دوم:

درمان ریشه کانین با طول بلند
درمان ریشه کانین با طول بلند

مورد پنجاه و سوم :

کانین با طول خیلی بلند
کانین با طول خیلی بلند

مورد پنجاه و چهارم :

مورفولوژی دو کانال پرمولر
مورفولوژی دو کانال پرمولر

مورد پنچاه و پنجم:

مولر بالا درمان مجدد ریشه
مولر بالا درمان مجدد ریشه

مورد پنجاه و ششم:

مولر پایین - درمان مجدد ریشه
مولر پایین – درمان مجدد ریشه

مورد پنجاه و هفتم:

 

مولر دوم پایین -عصب کشی
مولر دوم پایین -عصب کشی

مورد پنجاه و هشتم:

اندو و بیلد آپ در یک جلسه
اندو و بیلد آپ در یک جلسه

مورد پنجاه و نهم:

اندوی مولر یک جلسه ای
اندوی مولر یک جلسه ای

مورد شصتم:

آبچوراسیون با MTA
آبچوراسیون با MTA

مورد شصت و یکم:

بای پس در کانال دوم دیستال مولر
بای پس در کانال دوم دیستال مولر

مورد شصت و دوم:

از آندر به اور! خطای حین درمان
از آندر به اور! خطای حین درمان

مورد شصت و سوم:

دوکاناله ، دو ریشه پایین با آناتومی تایپ V،آماده سازی و آبچوره کانال ریشه غیر مستقیم در این تایپ دشوار است.

درمان ریشه دندان پایین دو کاناله با آناتومی نامعمول
درمان ریشه دندان پایین دو کاناله با آناتومی نامعمول

مورد شصت و چهارم :

درمان مجدد ریشه دندان عقل پایه بریج
درمان مجدد ریشه دندان عقل پایه بریج

مورد شصت و پنج:

 

درمان ریشه با لیزر، لیزر دیود ( کم توان)

لیرز در اندو؟
لیرز در اندو؟

لیزر دیود در اندو
لیزر دیود در اندو

درباره دکتر علی مرسلی

دکتر علی مرسلی
دندانپزشک – متخصص درمان ریشه – بورد تخصصی اندودانتیکس کرج:خیابان شهید بهشتی جنب شهرکتاب مرکزی ، ساختمان پزشکان نور واحد20/تهران،پل گیشا02188283006

یک نظر

  1. دست مریزاد! کیسهای ارائه شده عالی بود،مخصوصا پست ریختگی مولر و پرمولرهای مندیبل غیر معمول

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *