خانه / سوال / با سلام من دوندون 7 پایین رو حدود سال 80 عصب کشی و پر کردم ولی متاسفانه حدود دو سه ماه پیش از قسمت ریشه همون دندون هر چند وقت یه بار آبسه میکرد و چرک میداد بیرون بعد از مراجعه به پزشک و انجام گرافی گفت باید ریشه دندون درمان بشه بعد طی کردن کارها در روز چهارشنبه ؛امروز که روز یکشنبه هست پس از گذشت 4 روز هنوز در ناحیه دندان و فکم احساس درد شدید میکنم به نظر شما طبیعیه؟؟چکار باید بکنم؟

با سلام من دوندون 7 پایین رو حدود سال 80 عصب کشی و پر کردم ولی متاسفانه حدود دو سه ماه پیش از قسمت ریشه همون دندون هر چند وقت یه بار آبسه میکرد و چرک میداد بیرون بعد از مراجعه به پزشک و انجام گرافی گفت باید ریشه دندون درمان بشه بعد طی کردن کارها در روز چهارشنبه ؛امروز که روز یکشنبه هست پس از گذشت 4 روز هنوز در ناحیه دندان و فکم احساس درد شدید میکنم به نظر شما طبیعیه؟؟چکار باید بکنم؟

پرسش و پاسخدسته بندی: درمان ریشهبا سلام من دوندون 7 پایین رو حدود سال 80 عصب کشی و پر کردم ولی متاسفانه حدود دو سه ماه پیش از قسمت ریشه همون دندون هر چند وقت یه بار آبسه میکرد و چرک میداد بیرون بعد از مراجعه به پزشک و انجام گرافی گفت باید ریشه دندون درمان بشه بعد طی کردن کارها در روز چهارشنبه ؛امروز که روز یکشنبه هست پس از گذشت 4 روز هنوز در ناحیه دندان و فکم احساس درد شدید میکنم به نظر شما طبیعیه؟؟چکار باید بکنم؟
مقدم پرسیده شده 11 ماه قبل