خانه / سوال / روکش دندان بعد از عصب کشی لازمه؟

روکش دندان بعد از عصب کشی لازمه؟

پرسش و پاسخروکش دندان بعد از عصب کشی لازمه؟
Fatemeh پرسیده شده 8 ماه قبل
Rate this post

بعد از عصب کشی روکش دندان لازمه یا نه؟من شنیدم اگ بعد از عصب کشی روکش انجام ندیم بعد از مدتی دندان عصب کشی شده اثر خودشو از دست میده