خانه / سوال / پرسش پرفوره شدن جانبی ریشه هنگام اماده کردن فضای پست

پرسش پرفوره شدن جانبی ریشه هنگام اماده کردن فضای پست

علی احمد نادری پرسیده شده 3 هفته قبل

سلام دکتر جان خسته نباشی . در حین تهیه فضای پست دندان 6 مریض در ریشه دیستال با پیزو پرفوره انجام شد و به علت نبود mta در مطب مریض برای وقت دیگری نوبت داده شد . سوال این است تا چه مدت بعد از پرفوره شدن . بستن ناحیه پرفوره با mta  جواب میدهد؟