خانه / سوال / %da%a9%d9%85%da%a9-%da%a9%d9%85%da%a9-%da%a9%d9%85%da%a9%d9%85-%da%a9%d9%85%da%a9

%da%a9%d9%85%da%a9-%da%a9%d9%85%da%a9-%da%a9%d9%85%da%a9%d9%85-%da%a9%d9%85%da%a9

پرسش و پاسخ%da%a9%d9%85%da%a9-%da%a9%d9%85%da%a9-%da%a9%d9%85%da%a9%d9%85-%da%a9%d9%85%da%a9
مخفی پرسیده شده 8 ماه قبل

دکتر گرامی من جوری دندون درد می کنه که صورتم گوشم پلک و سرم درد گرفته تو اینه نگاه کردم یکی از دندون های سمت راستم سوراخ شده وقتی اب داغ می خورم که بدتر می شه چند تا چرک خش کن خوردم ولی فایده نداشته وقتی اب سرد می خورم دردش کم می شه رفتم دکتر بش گفتم بدو این که نگا کنه گفت باید عصب کشی بشه من چی کار کنم؟؟؟؟